V oblasti specifického vzdělávání má Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., dlouholetou tradici. Firma poskytuje profesionální služby na vysoké úrovni v širokém spektru služeb. Specifické vzdělávání je realizováno pro jednotlivce i pro skupiny. Cílem společnosti je nabídnout každému klientovi co nejširší nabídku programů. Vedle základních motivačních aktivit firma realizuje poradenské programy v oblasti trhu práce, finanční gramotnosti, počítačové gramotnosti a rozvoje soft skills. Dostupnost služeb je zajištěna širokou sítí pracovišť v celé České republice.

Motivační a poradenské programy v oblasti trhu práce

Motivační kurzy jsou určeny pro klienty, kteří chtějí zlepšit svoje postavení na trhu práce. Obsah těchto poradenských programů je sestaven s ohledem na cílovou skupinu programu a individuální potřeby jedince. Cílem kurzu je sebepoznání jedince, jeho motivace, zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, obnovení a zvýšení dovedností v oblasti aktivit směřujících k osobnostnímu a profesnímu růstu účastníka. Účastník kurzu je odborným pracovníkem seznámen s technikami vyhledávání pracovních příležitostí, základními prvky sestavení životopisu a motivačního dopisu, s modelovými situacemi na trhu práce, základními pracovně-právními normami a bezpečností práce. Součástí kurzu je také zlepšení práce s informacemi, komunikace a sebeprezentace klienta. Poradenský program může být provázán s individuálním kariérovým poradenstvím a agenturou práce.

Finanční gramotnost

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., zajišťuje také poradenské programy finanční gramotnosti. Cílem programu je zvýšení informovanosti klienta v oblasti finančních produktů a zvýšení schopnosti klienta spravovat osobní a rodinné finanční prostředky. V rámci programu je účastník finančním specialistou seznámen se základními produkty finančního trhu a je sestavena jeho finanční rozvaha. Klient je po ukončení kurzu schopen analyzovat svoji finanční situaci, což snižuje riziko osobního a rodinného finančního zadlužení. Kurzy finanční gramotnosti jsou realizovány dle metodiky firmy COFET a.s.

Počítačová gramotnost

Cílem tohoto kurzu je zvýšení znalostí, schopností a dovedností pro práci s výpočetní technikou jako základního předpokladu současné pracovní síly. Program seznamuje s komponenty PC a VT, operačním systémem Windows, tvorbou dokumentů a tabulek, internetem a emailovou komunikací.

Soft skills

Pro jednotlivce i firmy nabízíme programy rozvoje dovedností v oblasti soft skills neboli měkkých dovedností. Tyto programy realizujeme na míru zákazníkovi, proto nás v případě zájmu neváhejte kontaktovat. Program vám bude sestaven dle vašich aktuálních požadavků.