V posledním monitorovacím období (1. 4. 2017 – 31. 3. 2018) udržitelnosti projektu bylo realizováno 406 psychometrických testů COMDI.

V rámci celé udržitelnosti projektu bylo úspěšně podpořeno již 1448 osob.

Duben 2017 – Březen 2018

V termínu od 12. 5. 2016 do 9. 12. 2017 byl v Jihlavě realizován vzdělávací kurz Základy podnikání pro podnikatele. Kurz, který byl v minulém monitorovacím období přerušen z důvodu celkové rozladěnosti drobných podnikatelů, se i přes drobné problémy, díky individuálnímu přístupu k jednotlivým účastníkům, se podařilo úspěšně ukončit. Celkem do kurzu vstoupilo 8 osob a úspěšně ukončilo 7 účastníků, kteří získali Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti a nejistotě v podnikání, kterou uváděli oslovení potencionální zájemci o rekvalifikaci, se kurz pro zájemce o podnikání nepodařilo otevřít. 

 


V dalším monitorovacím období (1. 4. 2016 – 31. 3. 2017) udržitelnosti projektu bylo realizováno 236 psychometrických testů COMDI.

V rámci celé udržitelnosti projektu bylo úspěšně podpořeno již 1035 osob.

Duben 2016 – Březen 2017

V termínu od 2. 4. 2016 do 18. 3. 2017 byl v Brně realizován vzdělávací kurz Základy podnikání pro zájemce o podnikání. Kurz byl rozložen do celého roku udržitelnosti projektu z důvodu pracovního vytížení účastníků. Celkem do kurzu vstoupilo a úspěšně ukončilo 12 účastníků, kteří získali Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

Od 2. 4. 2016 do 18. 3. 2017 připravujeme v Brně rekvalifikační kurz Základy podnikání pro zájemce z široké veřejnosti. Výuka probíhá po 8 hodinách vždy jen o sobotách dle vypsaných termínů (2016 - 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 4. 6., 25. 6., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 12. 11., 10. 12., 2017- 14. 1., 4. 2., 25. 2., 18. 3.). Bližší informace získáte u kontaktní osoby: Mgr. Světlana Široká, emailem: svetlana.siroka@rcv.cz, tel.: 736 754 776, kde můžete získat i přihlášku do kurzu.

 

Od 12. 5. 2016 připravujeme ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Havlíčkově Brodě rekvalifikační kurz Základy podnikání pro podnikatele. Výuka bude probíhat maximálně 1x týdně po 4 hodinách v předem dohodnuté dny. Přesný harmonogram účastníci společně s lektorem domluví první den výuky tak, aby vyhovoval většině účastníků. Bližší informace získáte u kontaktní osoby: Mgr. Světlana Široká, emailem: svetlana.siroka@rcv.cz, tel.: 736 754 776, kde můžete získat i přihlášku do kurzu.

 


Leden – březen 2015 – Okresní hospodářská komora

V termínu 20.1.2015 – 3.3.2015 došlo k realizaci vzdělávacího kurzu Základy podnikání pro podnikatele I., který pořádala Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod ve spolupráci s Republikovým centrem vzděláváním. Kurz celkem úspěšně ukončilo 8 účastníků, kteří získali Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

únor – březen 2015

 • 9.2.2015 – 10.3.2015, Kraj Vysočina (kurz byl realizován v rámci projektu „Jde to i s dětmi“) – do kurzu vstoupilo 7 osob a úspěšně ukončilo 5 klientek

 

říjen 2014

V měsíci říjnu byly ukončeny tyto kurzy:

 • 13.5.2014 – 21.10.2014, Jihomoravský kraj - do kurzu vstoupilo 11 osob a úspěšně ukončilo také 11 osob
 • 26.9.2014 – 23.10.2014, Jihomoravský kraj (kurz byl realizován v rámci projektu „Zvládneme to také“) - do kurzu vstoupila a úspěšně ukončila 1 klientka

 

září 2014

V měsíci září byly realizovány tyto kurzy:

 • 26.9.2014 – 23.10.2014, Jihomoravský kraj - do kurzu vstoupila 1 klientka

 

červenec 2014

V měsíci červnu byly ukončeny tyto kurzy:

 • 1.4.2014 – 17.7.2014, Ústecký kraj – do kurzu vstoupilo 15 osob a úspěšně ukončilo také 15 osob

 

červen 2014

V měsíci červnu byly ukončeny tyto kurzy:

 • 26.5.2014 - 20.6.2014, Jihomoravský kraj (kurz byl realizován v rámci projektu „Zvládneme to také“) – do kurzu vstoupila a úspěšně ukončila 1 klientka
 • 11.3.2014 – 24.6.2014, Jihočeský kraj - do kurzu vstoupilo 12 osob a úspěšně ukončilo také 12 osob
 • 14.5.2014 – 24.6.2014, Kraj Vysočina (kurz byl realizován v rámci projektu „Jde to i s dětmi“) - do kurzu vstoupilo 13 osob a úspěšně ukončilo také 13 osob
 • 14.6.2014 – 27.6.2014, Jihočeský kraj (kurz byl realizován v rámci projektu „Se sousedy k vzdělávání I“) – do kurzu vstoupily 4 osoby a úspěšně ukončily také 4 osoby
 • 5.5.2014 – 5.6.2014, Jihočeský kraj (kurz byl realizován v rámci projektu „Se sousedy k vzdělávání I“) – do kurzu vstoupilo 10 osob a úspěšně ukončilo 8 osob

 

květen 2014

V měsíci květnu byly realizovány tyto kurzy:

 • 26.5.2014 - 20.6.2014, Jihomoravský kraj – do kurzu vstoupila
 • 12.5.2014 – 30.5.2014, Ústecký kraj (kurz byl realizován v rámci projektu „Práce bez překážek“) – do kurzu vstoupila a úspěšně ukončila 1 klientka
 • 14.5.2014 – 24.6.2014, Kraj Vysočina - do kurzu vstoupilo 13 osob
 • 5.5.2014 – 5.6.2014, Jihočeský kraj – do kurzu vstoupilo 10 osob

Po realizaci pilotního ověřování inovovaných učebních osnov vzdělávacího kurzu „Základy podnikání“ pro zájemce o podnikání a podnikatelé, došlo v srpnu k akreditování obou vzdělávacích kurzu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě těchto akreditací budou v období udržitelnosti projektu realizovány vzdělávací kurzy Základy podnikání v běžné činnosti Republikového centra vzdělávání a Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod.

 

říjen 2013

OHK HB – Základy podnikání pro podnikatele I.

Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod plánuje zahájení vzdělávacího kurzu Základy podnikání pro podnikatele I.

Trvání kurzu: 12.11.2013 – 6.3.2014

Rozsah kurzu: 2x týdně po 4 vyučovacích hodinách

Místo realizace: P. F. Ledvinky 2252, Havlíčkův Brod

Kurz je určen především pro podnikatele.

Témata vzdělávání:

1. Školení BOZP a PO

2. Ekonomické prostředí podnikání – postavení podniku v národním hospodářství, vazby podniku a okolí

3. Právní aspekty podnikání

4. Pracovně právní vztahy podnikatele (Zákoník práce)

5. Daňová soustava

6. Účetnictví podnikatele

7. Pojištění podnikatele a zaměstnanců

8. Náklady, kalkulace a ceny

9. Financování podnikatelských záměrů

10. Základy marketingu

11. Psychologie pro podnikatele

12. Time management

13. Podnikatelský záměr

 

V případě zájmu o účast v kurzu či získání bližších informací se prosím obraťte na kontaktního pracovníka OHK HB Bc. Aleše Kadlece, tel.: 731 473 519.


listopad 2013

OHK HB – Základy podnikání pro podnikatele I.

Dne 12.11.2013 byl zahájen vzdělávací kurz Základy podnikání pro podnikatele I. realizovaný Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod. Do kurzu vstoupilo 9 účastníků.

 

listopad 2013

V rámci projektu Se sousedy k vzdělávání I, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00017, který je realizovaný Republikovým centrem vzdělávání v Jihočeském kraji,  byl 20.11.2013 zahájen rekvalifikační kurz Základy podnikání dle učebních osnov, které byly pilotně ověřeny v rámci projektu „Podnikání s rozumem“.

 

prosinec 2013

Dne 18.2.2013 se konaly závěrečné zkoušky rekvalifikačního kurzu Základy podnikání realizovaného v rámci projektu Se sousedy k vzdělávání I. Ze 13 vstupujících účastníků, kurz úspěšně ukončilo 11 účastníků.

 

březen 2014

Dne 11.3.2014 byl zahájen vzdělávací kurz Základy pro podnikání pro zájemce o podnikání v Jihočeském kraji. Do kurzu vstoupilo 12 účastníků. Termín realizace je 11.3.2014 – 24.6.2014.

 

březen 2014

OHK HB – Základy podnikání pro podnikatele I.

V měsíci březnu došlo k ukončení realizace vzdělávacího kurzu Základy podnikání pro podnikatele I., který pořádala Okresní hospodářská komora Havlíčkův Brod ve spolupráci s Republikovým centrem vzděláváním.  Kurz celkem úspěšně ukončilo 9 účastníků, kteří získali Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

květen 2014

Dne 13.5.2014 byl zahájen vzdělávací kurz Základy pro podnikání pro zájemce o podnikání v Jihomoravském kraji. Do kurzu vstoupilo 11 účastníků. Termín realizace je 13.5.2014 – 21.10.2014.