SW podpora projektů - informační systém RCVinfo

 

Společnost Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. vyvinula pro řízení a monitorování projektů v oblasti lidských zdrojů vlastní informační systém RCVinfo. Systém je úspěšně využíván od roku 2007 při realizaci všech zakázek a projektů. Od roku 2009 je systém využívaný i dalšími organizacemi pro řízení a monitoring vlastních projektů. Systém je primárně určený pro ESF projekty. Lez jej stejně úspěšně využít i pro řízení projektů v jiných oblastech.

Jedná se o internetovou aplikaci bez nutnosti jakékoliv instalace, přístupná z každého počítače s připojením k internetu. Přístup je zajištěn pomocí uživatelského jména a hesla. Veškerý přenos dat je v šifrované zabezpečené podobě. Celý systém splňuje podmínky zákona na ochranu osobních údajů.


Monitorování projektu:

 • databáze klientů - účastníků projektu
 • základní údaje o klientovi, členění dle potřeb projektu
 • tisk potřebných formulářů a sestav o klientovi
 • sledování jednotlivých aktivit projektu ve vazbě na konkrétního klienta
 • sledování a řízení harmonogramu projektu
 • plnění ukazatelů projektu
 • získávání informací potřebných pro sestavení monitorovacích zpráv projektu
 • tisk kontrolních sestav, monitorovacích sestav, dokumentů k jednotlivým aktivitám
 • snadná tvorba formulářů a sestav dle aktuální potřeby projektu

Řízení zakázky:

 • nastavení strategie realizace projektu dle jednotlivých etap
 • plánování úkolů a výstupů
 • sledování plnění zadaných výstupů
 • sledování termínů
 • výstupní sestavy pro hodnocení pracovníků