Společnost Republikové centrum vzdělávání s.r.o. nabízí poradenství a služby v oblasti přípravy a zpracování projektů z programů EU a ČR, zejména z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dále nabízíme kompletní vedení projektu po stránce monitoringu, zpracování monitorovacích zpráv a sledování výstupů v jednotlivých aktivitách. Pro tyto účely využíváme moderní informační systém RCVinfo.

V oblasti projektového řízení a monitoringu máme dlouholeté zkušenosti získané při realizaci projektů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím OP LZZ a OP VK.

Nabízíme:

 • zhodnocení projektového záměru
 • výběr vhodného operačního programu a prioritní osy pro projektový záměr
 • poradenství v oblasti přípravy projektu (stanovení cílů projektu, indikátorů projektu apod.) dle požadavků konkrétní výzvy
 • spolupráce při nastavení rozpočtu projektu
 • poradenství na základě vlastních zkušeností s přípravou projektů
 • zpracování projektové žádosti
 • řízení projektu
 • monitoring projektu
 • sledování naplnění cílů projektu a indikátorů projektu
 • zpracování monitorovacích zpráv
 • poskytnutí informačního sytému RCVinfo pro řízení a monitoring projektu
 • proškolení realizačního týmu pro zajištění bezproblémového průběhu projektu
 • nastavení řídící dokumentace projektu