Kariérové poradenství pro individuální zájemce

Naše společnost poskytuje v rámci svých služeb individuální kariérové poradenství se zaměřením na zmapování životních situací klienta a jejich vliv na jeho profesní dráhu a kariérové možnosti.

Součástí individuálního kariérového poradenství je rozbor silných a slabých stránek klienta, pomoc při hledání řešení životních překážek a poradenství zahrnující vyhledávání profesních příležitostí a využití předností klienta v jeho profesním životě. Po celou dobu trvání služby je klient veden a vnitřně motivován ke zlepšení své situace a co nejefektivnějšímu využití svých předpokladů a schopností.

Individuální poradenství je zakončeno doporučením dalšího postupu, případně doporučení specializované pomoci ve směru řešení problémových životních situací (finanční problémy, sociální překážky, individuální či rodinná terapie), nastavení systému dalšího profesního vzdělávání, a zvyšování osobnostních předpokladů v oblasti měkkých dovedností (asertivita, komunikační schopnosti, umění argumentace, time management, prezentační dovednosti, stres a syndrom vyhoření apod.). Dále je možné navázat na poradenství aktivitami v rámci agentury práce (vyhledávání pracovních příležitostí, komunikace s konkrétními zaměstnavateli, osobní asistence při výběrovém řízení).

V průběhu individuálního poradenství může klient dle doporučení odborníka absolvovat i pracovní diagnostiku COMDI a  bilanční diagnostiku. 

Důležité je si uvědomit, že využívání odborného poradenství je běžnou součástí života, nejde o léčbu, ale konzultaci a hledání konstruktivního řešení životních situací.

 

Hlavní témata individuálního poradenství 

Individuální poradenství probíhá za účasti vyškoleného terapeuta - kariérového poradce - průběh poradenství, zpracování poradenských výstupů a použité nástroje odpovídají mezinárodním standardům kariérového poradenství. Na výstupy kariérového poradenství navazují specifické vzdělávání, akreditované vzdělávání a činnost naší agentury práce.

 

Kontakt

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. 
oddělení kariérového poradenství 
Jarošov 12 Uhelná Příbram, 583 01 Chotěboř
mailbox@rcv.cz