Proč kariérové poradenství?

Kariérové poradenství je součástí služeb, které společnost zajištuje.  Naším cílem je pomáhat jedinci při orientaci v oblasti dalšího vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji úspěšné kariéry v průběhu života. Našich služeb lze rovněž využít v personální práci a zprostředkování. Především při výběru nových zaměstnanců, optimalizaci pracovních míst a efektivity pracovního procesu.

Hlavní oblasti našeho kariérového poradenství
           


 

Nástroje našeho kariérového poradenství

Pracovní a profesní diagnostika

Jedná se o poradenský nástroj, pomocí kterého získáváme informace o osobnostním profilu účastníka poradenství. Pro tyto účely společnost využívá vlastní diagnostiku s názvem COMDI®. Je to počítačový program obsahující různě nastavitelné testové baterie. Dle modifikovaného nebo vlastního nastavení otestování získáme o účastníkovi potřebné a přehledné informace o profesní orientaci, profesních předpokladech, o úrovni schopností pro další vzdělávání, o úrovni osobnostních kompetencí pro nastavení úspěšné kariérové dráhy. Ve svých výstupech zohledňuje COMDI® u účastníka  jeho aktuální zdravotní stav a současnou situaci na trhu práce. Více informací na www.comdi.cz, konkrétní aplikace nástroje je popsána v jednotlivých podsekcích kariérového poradenství. Diagnostický proces je doplněn individuálním poradenstvím.

Bilanční diagnostika

Spočívá v komplexním posouzení schopností a možností účastníka poradenské činnosti v návaznosti na jeho pracovní uplatnění  při využití jak individuální, tak i skupinové formy  poradenství. Výstupy jsou vhodné pro rozhodování o změně povolání, včetně navržení potřebných následných aktivit. Bilanční diagnostika probíhá dle standardizované  metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Konkrétní příklady aplikace tohoto nástroje jsou uvedeny v  jednotlivých podsekcích kariérového poradenství.