Zvolená rekvalifikace

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si od 1. 1. 2012 dle Zákona 435/2004 Sb. § 109a může zabezpečit rekvalifikaci sám. Uchazeč (zájemce) o zaměstnání si sám zvolí druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, a zároveň rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Při splnění daných podmínek hradí rekvalifikaci příslušný úřad práce. 

Republikové centrum vzdělávání vám v této souvislosti nabízí:

 • více jak 150 akreditovaných kurzů
 • pracovní a profesní diagnostiku
 • praxi přímo u zaměstnavatele
 • ochranné pracovní pomůcky zdarma
 • individuální přístup k vašemu vzdělávání

Jak postupovat?

 1. Zažádejte si na vašem kontaktním pracovišti ÚP o formulář "Zájem o zvolenou rekvalifikaci".

 2. Vyberte si z naší nabídky akreditovaných kurzů.

 3. Kontaktujte poradce RCV a my vám vystavíme a potvrdíme formulář "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu", které tvoří přílohu vaší žádosti.

 4. Předložte úřadu práce formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci s výše uvedenou přílohou. Tyto doklady je nutné předat úřadu práce minimálně dva týdny před zahájením kurzu, protože požadavek je posuzován komisí.

 5. Aktivně spolupracujte.

 

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti v režimu zvolené rekvalifikace?

 • máte nárok na 100% dotaci na kurz po úspěšném absolvování rekvalifikace
 • v průběhu rekvalifikace nemáte nárok na zvýšenou podporu při rekvalifikaci
 • v průběhu rekvalifikace jste povinni dodržovat studijní a výcvikové povinnosti
 • v případě potřeby lékařské prohlídky před zahájením kurzu nemáte nárok na její úhradu ze strany úřadu práce
 • kurz můžete předčasně ukončit pouze z vážných důvodů

Více informací o zvolené rekvalifikaci naleznete na portálu MPSV.