Soukromá rekvalifikace - Cukrářské práce

Paní Jitka pracuje jako účetní v jedné firmě. Protože vidí, jak se neustále snižují počty pracovníků ekonomického oddělení a cítí daleko větší tlaky na svou pracovní pozici, nárůst objemu pracovních činností a zodpovědností, začala přemýšlet, jak se tohoto stresu zbavit.

Její sestra v Holandsku vyrábí nějaké speciální oplatky, které paní Jitce velmi chutnají a našem trhu nejsou k dostání. Paní Jitka jako správný ekonom vše zkalkulovala a rozhodla se, že v místě svého bydliště výrobu sušenek dle holandské receptury rozjede. Potřebovala však pro podnikání nejen živnostenský list a doklad o vzdělání v oboru, ale i praktické zkušenosti v cukrářské výrobě. Garanta měla již předjednaného a jedinou překážkou bylo úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz Cukrářské práce, který by respektoval její časové i finanční možnosti. Přes internet se dověděla o naší firmě, a proto se na nás obrátila s žádostí o možnost zařazení do rekvalifikačního kurzu. Po společné konzultaci jsme se rozhodli zajistit paní Jitce kurz tzv. "na míru", protože jej chtěla zvládnout absolvovat při svém běžném zaměstnání. Cukrářskou výrobnu, kde chodila jednou až dvakrát týdně na odborný výcvik, jsme jí zajistili v místě svého bydliště. Zvládala tak časně ráno praxi cukráře a od 9.00 hodin i práci účetní. Celý kurz 150 hodin měla rozložený na více jak 4 měsíce a u závěrečných zkoušek excelovala na výbornou. V současné době má živnostenský list a zahajuje podnikání. Držíme palce!

 

Rekvalifikační kurz hrazený úřadem práce - Kovářské práce

Pan František má umělecké sklony a pravděpodobně i vlohy. Na úřadu práce je evidován opakovaně, ne však déle jak 14 měsíců. Vždy využíval pouze sezónní práce.

Před vstupem do rekvalifikačního kurzu již měl jasnou představu: „Chci se věnovat kovářskému řemeslu a až něco našetřím, tak bych chtěl začít sám v tomto oboru podnikat.“ Prý se již kovařině věnoval jako svému hobby. A tak jsme pana Františka zařadili do kurzu Kovářských prací s hodinovou dotací 300 hodin. Odborný výcvik jsme mu předjednali v jedné kovárně, kam musel každý den dojíždět téměř hodinu veřejnou dopravou. I přesto pan František kurz absolvoval, protože pro kovařinu byl  a je opravdu „zapálený“. Na základě ukázek vlastní tvorby během rekvalifikačního kurzu jsme zjistili, že pan František je i velmi zručný, nápaditý a šikovný. Proto není divu, že po úspěšných závěrečných zkouškách mu pan kovář nabídl pracovní místo ve své kovárně. Pan František nabídku zvažoval, protože měl možnost získat zaměstnání v místě svého bydliště, sice v jiné oblasti, ale odpadlo by mu každodenní dlouhé dojíždění. Nakonec se rozhodl. V současnosti je pan František zaměstnán v kovářské dílně a přejeme mu, aby se mu sen o vlastní dílně a podnikání v budoucnu splnil.