Veškeré poradenské a vzdělávací aktivity Republikového centra vzdělávání, s.r.o., mají základní cíl - pracovní uplatnění člověka v souladu s jeho schopnostmi a předpoklady. Činnost agentury práce proto ovlivňuje všechny naše nástroje celoživotního učení a poskytuje nám i našim klientům zpětnou vazbu o účinnosti našeho poradenství a vzdělávání.

Naše společnost zajišťuje zprostředkování zaměstnání ve všech oblastech stanovených § 14 zákona o zaměstnanosti.

 

Vyhledávání zaměstnání, vyhledávání zaměstnanců

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., zajišťuje v rámci své činnosti vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, které se o práci uchází, a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají nové zaměstnance. 

Díky využívání a provázanosti kariérového poradenství, poradenských programů a praktických rekvalifikací jsme schopni garantovat, že zaměstnavatel získá vhodného zaměstnance, s ověřenými profesními předpoklady, adekvátními znalostmi/dovednostmi a pracovní motivací. Zaměstnavatelům současně zajišťujeme odborné poradenství v oblasti dotací na nově vytvářená pracovní místa, pomáháme s administrací dotací a usnadňujeme komunikaci s úřady práce.

Prostřednictvím sítě našich odborných poradců monitorujeme trh práce a usilujeme o to, aby naši klienti získali vhodného zaměstnavatele, jak po stránce profesní, tak mzdové. Z důvodu tradiční omezené mobility pracovní síly v ČR zajišťujeme, aby místo výkonu práce bylo dopravně dostupné z místa pobytu zaměstnance.

 

Poradenská a informační činnost

Naše společnost zajišťuje v rámci zprostředkování zaměstnání poradenskou a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí. Tuto činnost zabezpečují naši odborní poradci, kteří zajišťují komunikační vazby mezi klienty (uchazeči a zájemci o zaměstnání), zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce.
 

Poradenská činnost
 

  • grantové poradenství pro zaměstnavatele v oblasti dotací na nově vytvářená pracovní místa,
  • spolupráce se zaměstnavateli při organizaci a realizaci výběrových řízení,
  • asistence pro zaměstnavatele při komunikaci s úřady práce a administraci dotací,
  • osobní asistence pro uchazeče a zájemce o zaměstnání při oslovování potenciálních zaměstnavatelů

Informační činnost
 

  • propagace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
  • propagace nástrojů Evropského sociálního fondu, 
  • zajišťování virtuálního trhu práce pro matching nabídky a poptávky na trhu práce