Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., od roku 2002 realizuje rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR a MPSV ČR. V současné době naše portfolio zahrnuje více jak 150 typů vzdělávacích programů, přičemž nabídka je neustále aktualizována a rozšiřována v souladu s potřebami trhu práce. Ročně se našich programů účastní několik tisíc osob z řad nezaměstnaných, zaměstnanců, soukromých zájemců, ve všech věkových kategoriích. Zaměřujeme se zejména na profesní vzdělávání v oblasti dělnických a administrativních profesí, včetně doplňkových školení v oblastech PC gramotnosti, legislativy a cizích jazyků. Rekvalifikační kurzy úzce navazují na naše kariérové poradenství, specifické vzdělávání a činnost agentury práce. Naší snahou je, aby vzdělávání bylo prostředkem pro získání kvalitního pracovního uplatnění, nikoliv cestou k získání formálního dokladu.

Praktický výcvik na prvním místě

Naše rekvalifikační kurzy jsou primárně zaměřeny na získávání praktických zkušeností a znalostí, nikoliv teoretickou výuku v učebně. U většiny našich vzdělávacích programů proto teorie tvoří pouze 20 % doby školení, zbytek je věnován intenzivní praxi. Na konci kurzu tak můžeme garantovat, že proškolený účastník danou profesi ovládá nejen teoreticky, ale i prakticky, v souladu s požadavky trhu práce.

Praktický výcvik probíhá přímo v provozních podmínkách vybraných (ověřených) zaměstnavatelů. Účastník kurzu má proto možnost získat znalosti a zkušenosti požadované trhem práce, v reálném pracovním prostředí, na nejmodernějších zařízeních a technologiích. Tento výsledek není možné v klasické cvičné dílně dosáhnout. Obsah výuky může být současně přizpůsoben specifickým podmínkám zaměstnavatele (zaměření podnikání, provozní doba, bezpečnost práce). Účastníci jsou po celou dobu kurzu pojištění proti škodám na zdraví.

Závěrečné zkoušky kurzů jsou kombinované, s hodnocením teoretických i praktických znalostí. V průběhu kurzu je účastník průběžně sledován a hodnocen, výsledky tohoto hodnocení jsou uváděny v Pracovní knížce, kterou může účastník použít pro své další reference.


U nezaměstnaných účastníků kurzů tímto postupem současně vytváříme podmínky pro získání nového pracovního místa, neboť zaměstnavatel má v rámci praktického výcviku možnost ověřit a zaškolit si na míru nového zaměstnance, bez obvyklých rizik spojených se zkušební dobou. Více jak 40 % našich klientů tak získává nové pracovní uplatnění již v průběhu vzdělávání, více jak 80 % jej nalezne do 3 měsíců po ukončení kurzu.

Vysoká flexibilita vzdělávání

Naše vzdělávací programy se přizpůsobují potřebám zákazníků. Zcela samozřejmé je celoroční vzdělávání, bez ohledu na standardní školní prázdniny či pracovní dobu. U klientů úřadů práce naše kurzy plně odpovídají požadavkům zákona o zaměstnanosti.

Učební osnova je vždy přizpůsobena časovým možnostem účastníků. Kromě předpisů MPSV ČR v oblasti vzdělávání nezaměstnaných naše kurzy probíhají dle individuálního časového plánu, nekolidujícího s provozními podmínkami zaměstnavatelů a dopravními možnostmi účastníků. V rámci vzdělávání využíváme nejnovější informační technologie, využívající e-learning, virtuální učebny, intranetové sdílení dat. 

Praktický výcvik probíhá v místě bydliště účastníka, případně v místě s dobrou dopravní dostupností z místa bydliště účastníka, a to v rámci celé ČR. U nezaměstnaných klientů tímto podporujeme získání vhodného pracovního uplatnění bez dopravních komplikací. Místo praktického výcviku je vždy předem konzultováno s účastníkem. V případě firemních kurzů probíhá výuka přímo ve vhodných prostorách zaměstnavatelů. V případě neočekávaných provozních komplikací jsou tak zaměstnanci ihned k dispozici.

Naše kurzy jsme schopni zahájit již s jedním účastníkem, dle časových potřeb zákazníka. Není proto třeba čekat na vytvoření studijní skupiny či vymezený termín. V případě teoretické přípravy jsme schopni, díky celorepublikové působnosti, účastníky vhodně regionálně sdružovat. Praktický výcvik probíhá obvykle individuálně, s umístěním jednoho klienta na jednom pracovišti. U úzkoprofilových kurzů jsme schopni zajistit individuální teoretickou i praktickou výuku přímo u zaměstnavatelů, s vybraným individuálním lektorem.

Nadstandardní zákaznický sevis

Vzdělávání je proces, který u nás nezačíná vstupem do učebny a nekončí předáním osvědčení. V rámci našich rekvalifikačních kurzů se snažíme zákazníkům zajistit komplexní servis ve všech fázích celoživotního učení.

Před zahájením vlastního rekvalifikačního kurzu umožňujeme našim klientům kvalifikovaný výběr nejvhodnější profese pomocí naší pracovní diagnostiky. Klient tak vstupuje do kurzu, jehož obsah odpovídá jeho osobnostnímu profilu, talentu, zdravotnímu stavu i aktuální situaci na trhu práce. Pro klienty úřadů práce poskytujeme asistenci při zahájení rekvalifikace, zejména u nástupu do praxe u zaměstnavatele.

V průběhu rekvalifikace je s klientem udržována průběžná komunikace, jak prostřednictvím lektorů, tak poradců vzdělávacích programů, kteří klienta navštěvují přímo v rekvalifikačním kurzu. Případné problémy tak lze řešit pružně, přímo v místě rekvalifikace. Poradce vzdělávacích programů rovněž zajišťuje administrativní servis a poradenství pro poskytovatele praktického výcviku - zaměstnavatele.

Při ukončení kurzu napomáháme klientům úřadů práce se získáním nového pracovního uplatnění, optimálně v místě realizace rekvalifikačního kurzu. Zaměstnavatelům v této souvislosti poskytujeme poradenství v oblasti dotací na nově vytvořená pracovní místa, případně pomáháme organizovat výběrová řízení.

U klientů, kteří získali díky našim rekvalifikačním kurzům zaměstnání, získáváme zpětnou vazbu o účinnosti školení, udržitelnosti pracovního uplatnění. Tato zpětná vazba je následně využívána pro inovaci našich rekvalifikačních kurzů i publikační činnost.